nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

Zoznam literatúry 

o hrade Lietava.

Andrej Kavuljak:

 

 L i e t a v a

 

on-line

 

Alexander Lombardíni:

 

  L i e t a v a

 

 v Trenčianskej stolici,

 

 Vydal: Sasinek, Slovenské pohľady  1884 

Dobroslava Menclova: 

 

Príspevok k typológii

 

hradov, zámkov a kaštieľov

na Slovensku

 

Contribution to the typology

of castles and mansions

in Slovakia

Dobroslava  Menclová

 

 

S p i š s k ý  hrad

 

on-line

 

 

Spiš castle

          Väčšina dostupných kníh vyniká tým, že hradu Lietava je venovaná iba niekolko málo strán. Časopisy vo svojich článkoch priniesli a prinášajú len hrubý náčrt o hrade na dvoch-troch stránkach. Mnohokrát sa do týchto kapitol a článkov zakomponujú nejaké povesti, ktoré skresľujú históriu. 

 

        Dostupnou knihou, ktorá nás doteraz najlepšie zoznamuje s Lietavským hradom, je od oravského rodáka:     

                                               

   Andrej Kavuljak: Lietava

Je to jediná kniha, ktorá je len a len o hrade Lietava a dotýka sa všetkých stránok fungovania Lietavského panstva. Kto ju prečíta, už sa takmer nič nové inde nedozvie (myslím v slovenčine, z knižníc). Vydaná bola v Martine v roku 1948. Kavuljaka zaujímalo  hlavne jeho rodisko-Orava. Avšak Lietavské panstvo malo často rovnakých majiteľov ako Oravské (Zápoľskí, Kostkovci, Thurzovci, komposesorát), preto v pomiešanom archíve našiel dosť informácií pre Oravský aj Lietavský hrad.     

      

Pojednania s názvom "Lietava" sú ešte dve: 

 

   Dobrosl.Menclová: Hrad Lietava,  -jej poznámky zamerané na stav.-histor. vývoj hradu z r.1937 

          

 

   Alex.Lombardini: Lietava, v trenč.stolici (1885)  -článok v Slov.pohľadoch

           

 

   Jozef Kočiš: Od Čachtíc po Strečno (1973). Kniha, ktorá má Lietavu len ako jednu kapitolu.

 

Veľa kníh je obrazových, s témou hrady. 

Tam je potom text len doplnkom a to velmi povrchným.

 

 

Kniha Andreja Kavuljaka uverejnená na  www.hradlietava.sk

 

"Lietavu" od Lombardiniho nájdeme tu.

 

 

KNIHY - monografie o Lietave

Autor Názov Rok Vydal Poznámka

Kavuljak Andrej

Lietava

podnik feud. hospod. systému

1948

Matica slovenská

230 str

Menclová Dobroslava

Hrad Lietava

2004

ASA

formát B6, 78 strán

KNIHY - s kapitolou o Lietave

Autor Názov Rok Vydal Poznámka
Houdek Ivan Považské hrady a kaštiele 1924 Bratislava  
Janota Ľudovít Slovenské hrady II.   1937 NSL, Bratislava          330 strán.,  Lietava 12 strán, 

Plicka Karol

Slovensko vo fotografii

1949

Matica slovenská

25x34, 230 strán, Lietava 1 strana, 1x foto.

Mednyansky Alojz Malebná cesta dolu Váhom  1971 Tatran             240 strán,  Lietava 3 strany,  

Kočiš Jozef

Od Čachtíc po Strečno

1973

 

 

Pisoň Štefan

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku

1973

Osveta, Martin

20x25 cm, 500 strán, Lietava 6 strán,  5x foto.

Hajduch Ján,

Hajduch Peter

Slovenské hrady

1980

Osveta, Martin

25x34, 288 strán,  Lietava 4 strany,  4x foto.

Bárta Vladimír Hrady a zámky na Slovensku 1998 AB ART press, B.B. 11x21, 146 strán., Lietava 2 strany, 2x foto.

Hoferek Aleš a kol.

Hradní zříceniny na Slovensku 2002 Zlín 22x22,  215 strán,  Lietava 7 strán,  8x foto.
Slámka M. Kamenní strážcovia 1 2004 Slov.skauting 15x22, 250 strán,  Lietava 13 strán, 18x foto.
         

Plaček M., 

Bóna M. 

Encyklopédia slovenských hradov

2007 Slovart 22x27,  390 strán, Lietava 3 strany, 5x foto.
         

Chromek P.

Kollár D.

Slovensko z oblakov. Hrady

2009 Dajama 24x17, 128 strán,  Lietava 2 strany, 5x foto.
         

Slámka M.,

Horanský P.

Krajina hradov 

(zbierka starých pohladníc)

2010 IGES 25x34, 250 strán,  Lietava 3 strany,  7x foto.
 
Časopisy - články o Lietave
Autor Názov Rok Vydal Poznámka
Kerekes J.

Hrady 

Trenčianského Považia

1867 Letopis Matice Slov.  
Lombardini Alex.

Lietava  v trenč. stolici

1885 Slov.pohľady II.  
         
Šedo O. Nálezy z hradu Lietava 1976 AVANS  
Dvořáková D. Bohatstvá Lietavského hradu 1992 Histor.revue 3  
Frivaldszki J. Adalékok Lietava 1994 Muemlékvédelem 38, č.4     8 strán
 

Iné -  o Lietavskom hrade

Gardavský Z. Hrad Lietava - dolný hrad 1980 SURPMO Olomouc štúdia, elaborát
Janura Tomáš Hrad Lietava     študentská práca    
Danišová Zuzana Život na hrade Lietava v 16.storočí 2005 Katol.univ.Ružomberok diplomová práca