nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

 

Skaly z dolomitu, vápenca a súľovských zlepencov

Rocks from dolomite, lime and Súlov conglomerate

podskalpan.jpg (801808 bytes) skalavapenica.jpg (267465 bytes) podskalie.jpg (672451 bytes)

Strážne skaly                 Watch rocks

kopce12_panorama.jpg (2382265 bytes)   vapenica.jpg (258644 bytes)

 Skala Vápenica                     Rock Vápenica

kopce14.jpg (657056 bytes)  kopce11.jpg (2463266 bytes) svinskalnaihla.jpg (351490 bytes) strazneskaly.jpg (257980 bytes)

Svinianská skalná ihla                         Svinnese rock needle

     
     
hruba.jpg (260868 bytes)   skalahrub.jpg (1150485 bytes)    kopce02.jpg (2113443 bytes)
 
 hrubskala.jpg (292087 bytes) skalahruba.jpg (261681 bytes)  

Hrubá (hradná) skala                 Big (castle) rock

bielaskala1.jpg (328120 bytes) bielaskala.jpg (283474 bytes) biela.jpg (242879 bytes)

Biela skala                  White rock

bielskaly.jpg (307778 bytes) bieleskaly.jpg (308450 bytes)  

Biele skaly                White rocks

 
skalky-top.jpg (275117 bytes)       
Skalky    
alone2.jpg (354217 bytes) alone1.jpg (337975 bytes) alone.jpg (257921 bytes)
 Osamotené skaly        Alone rocks
zlepenec3.jpg (309122 bytes) zlepenec2.jpg (371105 bytes)  zlepenec1.jpg (413663 bytes)
Skala - zlepenec