nauvodmapahistoriazaujimavostifotohradtelefony

 

 
V r c h y ,   k o p c e 

Mountains,  mounds

podskalpan.jpg (229264 bytes) drienovica.jpg (281073 bytes) skalky2.jpg (251438 bytes)

 Strážna

Drienovica

Košariská,  Skalky

kopce.jpg (291058 bytes) skalkygrun.jpg (291001 bytes) strazvap.jpg (352005 bytes)
  Skalky, Grúň  Strážna nad Dúbravkou
panorama.jpg (264970 bytes) tlsta-hora.jpg (382685 bytes) velvrsok.jpg (286139 bytes)
Chotár L.Svinnej  Tlstá hora Veľký vŕšok
 b-tiesn.jpg (244503 bytes) hlodek.jpg (268551 bytes) martinky .jpg (366588 bytes)

Babkovská tiesňava

Babkov gap

Hlodek

Lom, Košariská, Skalky. V pozadí Martinské hole.

In the background: Malá Fatra mountain.